makaron z kurkami i szpinakiem

To ten rodzaj sma­ku, przy któ­rym masz wra­że­nie, że jedząc, uno­sisz się dwa cen­ty­me­try nad zie­mią. Maka­ron, kur­ki, szpi­nak i natka pie­trusz­ki. Czas STOP.

simpleandnatural_pl_makaron_z_kurkami (1) simpleandnatural_pl_makaron_z_kurkami (2) simpleandnatural_pl_makaron_z_kurkami (3)

MAKARON Z KURKAMI I SZPINAKIEM

Potrze­bu­jesz: maka­ron tagia­tel­le, kur­ki, dwie gar­ści szpi­na­ku, cebu­lę, natkę pie­trusz­ki, czo­snek i przy­pra­wy.
_____
Dzia­łaj: cebu­lę drob­no posie­kaj i pod­smaż na patel­ni, dodaj umy­te i pokro­jo­ne grzy­by. Smaż do momen­tu, aż grzy­by pusz­czą wodę, zmniej­szą swo­ją obję­tość i odro­bi­nę odpa­ru­ją. Dodaj pokro­jo­ny szpi­nak i czo­snek. Przy­kryj i duś do mięk­ko­ści. Pod koniec sma­że­nia dodaj ulu­bio­ne zio­ła, część natki pie­trusz­ki i przy­pra­wy. Ugo­tuj maka­ron tak jak lubisz, odcedź i połącz z grzy­ba­mi i szpi­na­kiem. Posyp pozo­sta­łą natką i zjedz w dobrym towa­rzy­stwie.

smacz­ne­go