kontakt@simpleandnatural.pl

Napisz kie­dy masz ocho­tę poga­dać bar­dziej pry­wat­nie niż na blo­gu. Napisz kie­dy chcesz o czymś opo­wie­dzieć. Napisz jeśli chcesz o czymś poczy­tać. Napisz jeśli masz ocho­tę coś wspól­nie zro­bić.

Odpo­wiem naj­szyb­ciej jak dam radę.
Pau­li­na