Jestem Pau­li­na, foto­gra­fu­ję życie, natu­rę i uczu­cia.
Z przy­jem­no­ścią zro­bię dla Cie­bie zdję­cia.

kontakt@simpleandnatural.pl | +48 668 361 484