kontakt@simpleandnatural.pl

Napi­sz kie­dy masz ocho­tę poga­dać bar­dziej pry­wat­nie niż na blo­gu. Napi­sz kie­dy chce­sz o czymś opo­wie­dzieć. Napi­sz jeśli chce­sz o czymś poczy­tać. Napi­sz jeśli masz ocho­tę coś wspól­nie zro­bić.

Odpo­wiem naj­szyb­ciej jak dam radę.
Pau­li­na